Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Onze diensten

Onze diensten

Accountancy

De succesvolle ondernemer van vandaag is enerzijds op zoek naar een klankbord en wil anderzijds de administratiekosten beheersbaar houden. Wij (h)erkennen deze ondernemerswensen en zijn daarom voor u als ondernemer de gesprekspartner die u zoekt. Wij adviseren met een toekomstgerichte blik. Door de hoge mate van automatisering en efficiënte aanpak kunt u bij ons de administratiekosten beheersbaar houden.

Waarom Castelein & Basmaci Accountants | Adviseurs?

Bij 9 van de 10 screenings die wij doen, blijkt dat de accountant belastingvoordelen voor zijn cliënt heeft laten liggen. Wij helpen u belastingvoordelen te benutten. Daarnaast hebben wij een mooi dienstenpalet voor u.

 • Samenstellen van de jaarrekening
 • Verzorgen van aangiften VPB
 • Verzorgen van prognose- en liquiditeitsplanningen
 • Investeringsvraagstukken
 • Begeleiden van financieringsaanvragen
 • Begeleiden van belastingcontroles

Audit

Indien uw onderneming voldoet aan bepaalde groottecriteria (omzet, personeel en balanstotaal) bent u wettelijk verplicht uw jaarrekening te laten controleren door een registeraccountant of een certificerend accountant-administratieconsulent. Naar aanleiding van deze controle op de financiële informatie van de onderneming wordt een accountantsverklaring afgegeven.

Ook als u de verplichting niet heeft, kan een accountantscontrole gewenst zijn. Bijvoorbeeld als uw financier dit eist of als de (mede-) aandeelhouders dit wensen. Castelein & Basmaci Accountants | Adviseurs kan u helpen om deze controle efficiënt en effectief uit te laten voeren. Wij werken samen met een accountantskantoor die dit voor u verricht. Uiteraard onder onze supervisie u bent immer onze klant. Samen met u en uw medewerkers bereiden wij de controle voor zodat deze zo efficiënt mogelijk kan worden uitgevoerd en u niet voor verrassingen komt te staan.

Verplicht of niet, voor u is een efficiënte werkwijze van belang. U wilt er niet teveel tijd aan besteden en u wilt de kosten van de controle kunnen beheersen. Wij bereiden de controlewerkzaamheden voor zodat deze professioneel en efficiënt uitgevoerd kunnen worden. Met onze deskundigheid zien wij er op toe dat bij het uitvoeren van de controle uw belang niet uit het oog wordt verloren. Onze accountants hebben ondernemerseigenschappen en snappen daarom waar u, als ondernemer, behoefte aan heeft. Geen theoretische beschouwingen, maar concrete adviezen en aanbevelingen. Geïnteresseerd? Neem contact met ons op.

Belastingadvies

Veel goede ondernemers verzamelen goede adviseurs om zich heen, luisteren aandachtig naar deze, maar beslissen zelf. In onze ogen is een goede adviseur niet alleen professioneel en vakbekwaam, maar ook creatief en inventief. Een kritische opstelling en een “doorvraagmentaliteit” is noodzakelijk voor hoogwaardig belastingadvies. Wij zijn ervan overtuigd dat wij deze adviseur voor u zijn. Ons streven is de best mogelijke dienstverlening voor onze cliënt. Wij voorzien u van de informatie die nodig is om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen én daarbij toekomstgericht te werken en denken.

Binnen Castelein & Basmaci Accountants | Adviseurs besteden wij intensief aandacht aan het geven van belastingadvies. Onze adviseurs zijn ervaren en veelal afkomstig van de BIG FOUR kantoren. De daar verworven expertise en het volgen van adequate opleidingen wordt door onze belastingadviseurs nu optimaal ingezet voor u als ondernemer. Bij ons geen standaardverhalen, maar specifiek op uw situatie gerichte belastingadviezen. In de afgelopen jaren hebben wij voor onze cliënten onder meer de volgende werkzaamheden mogen uitvoeren:

 • Oprichting BV
 • Geruisloze terugkeer uit de BV
 • Belastingbesparingen door afwaardering onroerend goed
 • Oprichting vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI)
 • Oprichting stichting administratiekantoor (STAK)
 • Belastingplanning; inclusief optimalisatie belastingdruk
 • Fiscaal gunstige belastingvormen, pensioenen en gouden handdrukken
 • Optimalisatie van de rechtsvorm van uw onderneming
 • Bedrijfsovername / -opvolging
 • Begeleiding financieringsstructuur
 • Fusie en splitsing
 • Het voeren van en het adviseren over fiscale procedures
 • Estate planning
 • Vragen met betrekking tot:
  • BTW aangifte
  • Vennootschapsbelasting
  • Loonbelasting
  • Overdrachtsbelasting
  • Dividendbelasting
  • Recht van successie

Pensioenen

U wilt graag dat jarenlang hard werken wordt beloond. Daarom is het in onze ogen belangrijk tijdig stil te staan bij de opbouw van uw pensioengelden. Door de complexiteit van dit onderwerp is het inzichtelijk krijgen van uw pensioenopbouw vaak lastig.

Wij kunnen u helpen door een “pensioen quick scan” uit te voeren. Overzichtelijk en snel ontvangt u van ons uw huidige positie. Aanvullend een hoogwaardig belastingadvies op maat van onze adviseurs is voor ons vanzelfsprekend.

Subsidies

Uit ervaring weten wij dat veel ondernemers subsidies mislopen. De ondoorzichtigheid van de te verkrijgen subsidies is vaak een belangrijke reden. Wij bieden u een quick scan aan waarbij uw subsidiekansen in kaart worden gebracht. Een groot deel van de opdrachten betreft het traceren en verwerven van subsidies voor Research & Development, zoals productontwikkeling, ICT activiteiten, activiteiten op het gebied van Energie en Milieu en aanvragen en projectmanagement van Europees Sociaal Fonds (ESF) subsidies.

Naast belastingadvisering kunnen wij uiteraard ook belastingaangiften voor u verzorgen.

ZZP Administratie

Speciaal voor ZZP’ers hebben we de voordelige ZZP Administratie Service ontwikkeld. U ordent uw papierwerk in onze ZZP Administratie Ordner en,-wij doen de rest. Dit alles tegen het scherpe tarief van EUR 1.495 per jaar (excl. BTW). Wat kunt u verwachten:

Hoe werkt de ZZP Administratie Service?

 1. U ontvangt van ons een handige ZZP Administratie Ordner met slimme tabs
 2. U ordent uw papierwerk eenvoudig, per tab, in de ordner
 3. U levert uw ordner in bij Castelein & Basmaci Accountants | Adviseurs

Vervolgens verzorgt Castelein & Basmaci Accountants | Adviseurs:

 1. De verwerking van uw administratie
 2. De kwartaalrapportage op basis van uw administratie
 3. Uw BTW-aangiften
 4. De bijlage bij uw aangifte inkomstenbelasting
 5. De eerste 5 minuten op de ZZP Helpdesk zijn gratis en in praktijk genoeg voor beantwoording van de meest voorkomende vragen.

Particulieren en belastingen

Als particulier wilt u niet te veel belasting betalen. Het is vaak lastig dit te realiseren vanwege de constant veranderende fiscale regels. Soms weet u niet of u gebruik maakt van alle mogelijkheden om de belastingdruk te verlagen. Regelmatig maken we mee dat particulieren belastingvoordelen laten liggen door zelf de aangifte inkomstenbelasting te verzorgen. Derhalve adviseren wij u om uw aangifte inkomstenbelasting door een deskundige te laten screenen.

Ook het invullen van formulieren voor verstrekkingen en toeslagen kost u vaak veel tijd en ergernis. Onze adviezen kunnen u en/of uw familieleden betreffen. Mogelijk heeft u in het verleden een testament, huwelijkse voorwaarden of een samenlevingscontract opgesteld. Zijn deze contracten nog up-to-date? Bent u op de hoogte van de inhoud van deze contracten en de daaruit voortvloeiende jaarlijkse verplichtingen? Heeft u al nagedacht over de mogelijkheden om belastingvrij aan uw kinderen te schenken? Onze adviseurs denken hierover graag met u mee en helpen u deze vraagstukken om te zetten in gewenste acties. Ook in moeilijke privésituaties kunnen wij u van dienst zijn. Bijvoorbeeld met echtscheidingen en overlijdensgevallen in de familie. Ons streven is de best mogelijke dienstverlening voor onze cliënt en een vertrouwensband die het strikt zakelijke voorbij gaat.

Wij hebben ons voor u gespecialiseerd in:

 • Aangiften inkomstenbelasting
 • Financial planning
 • Belastingplanning; inclusief optimalisatie belastingdruk
 • Fiscaal gunstige belastingvormen, pensioenen en gouden handdrukken
 • Het voeren van en het adviseren over fiscale procedures
 • Estate planning

Neem voor meer informatie of een vrijblijvend advies contact met ons op.

Financiele administratie

Het boeken van de financiele administratie vormt het vertrekpunt voor verdere werkzaamheden. Elke moderne ondernemer wilt een financiele administratie die up-to-date is. De omzetbelastingaangiften moeten tijdig en juist worden ingediend. Efficiency staat daarbij voorop, of u nu de financiele administratie in eigen beheer voert of aan ons uitbesteedt. Door de hoge mate van automatisering kunnen wij deze dienst niet alleen efficiënt, maar ook tegen een scherpe prijs aan u aanbieden.

Geautomatiseerde financiele administratie

Online financiele administratie
Altijd en overal een actueel inzicht in uw bedrijfsvoering. Dit is mogelijk. Via ons kunt u uw financiele administratie geheel of gedeeltelijk zelf online verzorgen met een veilige uitwisseling van gegevens. Wij werken hierbij samen met AFAS Software. Doordat u ons toegang verleent waar nodig, kunnen wij u ook ondersteunen bij het voeren van deze financiele administratie.